Tjänster

Item 11 utvecklar kompetens och förmåga att åstadkomma förändring – genom människor. Anlita oss för coaching, rådgivning och konsult- och interimsuppdrag som utvecklar både affär och människa. 

KLARHET

Skapa klarhet i era prioriteringar och behov av förändring. Vi hjälper er genom följande metoder:

RIKTNING

Ta ut en gemensam riktning och utveckla ledarskap och företagskultur som tar er dit. Vi erbjuder bland annat:  

FÖRÄNDRING

Gå från att veta till att göra. Vi erbjuder stöd och verktyg för att nå hållbar förändring med mätbara resultat.

INTERIM

Behöver ni ytterligare resurser för att driva ert utvecklings- och förändringsarbete? Ta hjälp när ni behöver det. 

Kostnadsfri rådgivning

Hör av dig idag för 30-minuters kostnadsfri konsultation via Google Meets.