Om Item 11

Teamutveckling sedan 1989

Item 11 erbjuder företag och organisationer i Stockholm/Uppsala konkreta handlingsplaner, stöd vid genomförande samt kontinuerlig utvärdering för hur ni uppnår ert framtida önskat scenario i er värdeskapande process.

Item 11 drivs av Monica och Daniel Södergård som tillsammans med ett nätverk av specialister skräddarsyr lösningar utifrån era behov. Vi är experter inom ledare- och organisationsutveckling, som gillar tydlig riktning, medvetna steg och mätbara resultat.

Lite mer om Monica

Monica bidrar med flera års erfarenhet som ledare och chef inom vård och omsorg. Genom att involvera, utmana och rikta fokus på mätbara effektmål har hon drivit framgångsrik utveckling i såväl små och medelstora organisationer. 

Monica har en examen inom sjukgymnastik, certifierad GDQ-konsult med rätt att använda GDQ-testet i arbete med grupper och diplomerad coach enligt ICF.

Lite mer om Daniel

Daniel brinner för att hjälpa andra att bli bättre och göra gott. Han vill att företag och människor ska vara starka och ha rätt värderingar. Daniel använder olika metoder och verktyg, som att lära människor att leda med rätt värderingar och använda agila metoder, för att hjälpa dem att förändras och nå sina mål. Han tror på att hjälpa andra och skapa en bättre värld genom starka företag och ansvarsfulla människor.

Daniel har en examen inom systemvetenskap och är certifierad agil coach, förändringsledare inom ADKAR (Prosci) och diplomerad coach enligt ICF.

Referenser

"Daniel är bra på att identifiera grundproblemet och gå ”back to basics” d.v.s. han kan pulsa sig igenom alla mina utläggningar och beskrivningar av omständigheter och komma fram till det som är kärnan. Ofta hjälper han mig att förstå det egentliga problemet och inte det som jag kanske trodde var problemet. Detta gör han genom att ställa frågor så vi kommer djupare och jag själv kommer till insikt. Daniel är trygg och lugn, lyssnar noggrant och låter mina problem styra samtalet. Om han inte hänger med stannar han upp och frågar vidare tills han förstår. Jag vet att han förstår när han själv summerar problemet jag försöker beskriva och jag håller med i hans summering. Jag kan vara ärlig och öppen men honom vilket gör samtalen mer produktiva."


Produktägare, Tillväxtverket

"Med Daniels hjälp implementerade vi ett agilt tankesätt med framgång i båda teamen.Vi testade honom vid ett flertal tillfällen med knepiga situationer och Daniel levererade varje gång!"


Produktägare, Tele2


"I had the honor of working with Daniel, and working alongside him as a coach guarantees you the opportunity of constantly being challenged, and having your thinking and opinions put to the test. I look forward to future opportunities to partner with Daniel and you should too."


Agile coach Tele2

"Daniel var drivande i att transformera ledningsgruppen till att jobba agilt och bidrog starkt till ett effektivare arbete inom ledningsgruppen. Jag uppskattar verkligen att jobba tillsammans med Daniel och skulle gärna göra det igen!"


Forefront Consulting

"A true enabler that unleashes the full potential of teams and/or individuals. Drawing from multiple disciplines, Daniel is not only highly competent and intelligent - he is also a natural leader, counsel and a coach with exceptional capabilities that ensures viable and successful teams."


CEO Securacy AB

Urval av tidigare kunder

Kostnadsfri rådgivning

Hör av dig idag för 30-minuters kostnadsfri konsultation via Google Meets.